Nuläget

Uppdrag: Läsa ut bok om stereotyper
samt skriva 2-sidig reflektion om detta tills på fredag.
Status: 50% klart (med tanke på att boken är
så gott som utläst)
Kommentar: FUCK THIS SHIT. Nejmen. Det här
ska gå, det måste gå. Men hur fasiken skriver man
en universitetsuppsats?
Längtan: Att fredag eftermiddag (när allt detta
är klart) ska komma NU. Och att få rita. Jaa,
jag vill ritaaaaaaaaa.